Hoppa till innehåll

Marcus Hamlin är ordförande i Vårdföretagarnas branschstyrelse Individ- och Familj och är vd på Lansen Omsorg, som har LSS-boenden i Vimmerby. Här delar han med sig om hur pandemin har drabbat verksamheten och hur de blickar framåt.

Hur har pandemin drabbat er verksamhet?

Vi har hittills varit förskonade från smitta både bland våra boende och personal. Vi har kunnat utnyttja den respiten till att förbereda verksamheten med uppdaterade rutiner och inköp av skyddsutrustning. Vi införde besöksstopp på alla våra verksamheter i ett tidigt skede. Under pandemin har vi öppnat en ny daglig verksamhet som fungerar mycket bra.

Har ni redan hunnit dra några lärdomar ifrån coronakrisen?

Vi kommer hålla lager på ett annat sätt framöver. Det blev lite panikartat med all skyddsutrustning som var tvunget att införskaffas.

Det har varit relativt lite medial rapportering om frågor som rör individ- och familjeomsorg under pandemin. Vad tror ni det beror på?

Individ- och familj har varit relativt sett förskonade avseende smitta om vi jämför med äldreomsorgen som har haft det mycket tufft.

”Vi fortsätter att fokusera på vår kvalitet så våra boende känner den trygghet i vardagen som de behöver.”

Vad tror ni kommer krävas för att vi ska gå stärkta ur krisen?

Just nu har våra kunder (kommunerna) haft fullt upp med hantering av pandemin men det finns många med funktionsvariationer som inte fått sina behov tillgodosedda under den här tiden och det kommer krävas tillskott av medel för kommunerna att ta hand om alla som fallit mellan stolarna under tiden.

Vad är ert främsta fokus framöver?

Vår verksamhet har till stor del varit som vanligt förutom besöksrestriktioner och andra mindre åtgärder. Vi fortsätter att fokusera på vår kvalitet så våra boende känner den trygghet i vardagen som de behöver.

Bild på ett gemensamt allrum på Lansen Omsorg