Hoppa till innehåll

Nu har Socialstyrelsen fått uppdraget att ansvara för det så kallade Äldreomsorgslyftet. Drygt 2 miljarder kronor har avsatts för att medarbetare inom äldreomsorgen ska kunna utbilda sig till vårdbiträde eller undersköterska – på betald arbetstid. Glädjande nog framgår nu tydligt att alla medarbetare inom äldreomsorgen får chansen att delta – vem de än är anställda hos.

Det kan för många tyckas som en självklarhet. Men inte för den luttrade som har erfarenhet av den styvmoderliga behandling som privat driven omsorg fortfarande utsättas för. Detta trots att den står för omkring 20 procent av äldreomsorgen i Sverige och är en naturlig del av välfärdens vardag.

Liksom vid tidigare liknande satsningar har därför Vårdföretagarna drivit på i media och i kontakter med politiken för ett tydligt besked om och på vilket sätt privata aktörer omfattas.

I uppdraget till Socialstyrelsen står nu uttryckligen att varje kommun ansvarar för att privata utförare ska ges möjligheten att delta samt att kommunen har ett ansvar för att informera om detta. I vilken mån det sker kommer också vara en del av uppföljningen.

Villkoren för att delta i omsorgslyftet är få. Regeringen har velat få ut medlen så snabbt som möjligt, vilket givetvis är bra.  Man får nu hoppas att villkor som ställs upp av Socialstyrelsen eller ute i kommunerna krånglar till det. Det blir fortsatt viktigt att följa upp.