Hoppa till innehåll

När pandemin covid-19 spred sig med rask takt i början av året visste kliniken Remeo direkt att deras patientgrupp skulle öka avsevärt. Genom sin kunskap om patienter med långvarig kritisk sjukdom, tar de idag emot patienter i behov av andningsstöd och intensivvårdnära rehabilitering. Målet är att göra övergången från intensivvården till vardagen så smidig som möjligt, berättar Anna Cedborg, vd på Remeo.

Remeo är en privatägd klinik i Stockholm och ett nationellt kompetenscentrum för andningsträning och rehabilitering. Kliniken bedriver intensivvårdsnära rehabilitering och är specialiserade på vård av patienter med långvarig kritisk sjukdom och svikt i vitala funktioner. Patienterna kan ha alla typer av diagnoser men behoven för att komma ur syndromet och konsekvenserna av långvarig kritisk sjukdom är desamma, berättar Anna.

– Det handlar om patienter som av olika anledningar intensivvårdas på sjukhus och där många system i kroppen signalerar att kroppen varit hårt ansatt. Långvarig kritisk sjukdom innefattar ofta många organsvikter som leder till både fysiska och psykiska svårigheter, bland annat generell muskelsvaghet och försämrad andnings- och sväljningsförmåga efter att ha legat i en säng i flera veckor.

Patienterna på Remeo kan lite grovt delas in i tre olika patientgrupper; olyckor med svåra följder, större kirurgi som lett till komplikationer samt plötsliga allvarliga infektioner. Den sistnämnda gruppen är den där intensivvårdade covid-patienter räknas in. Det som hittills är känt om patienter som överlevt intensivvård efter en Covid-19 förefaller stämma med Remeos erfarenheter ifrån andra patienter med långvarig kritisk sjukdom.

– Covid-19-patienterna verkar lite oftare än andra patienter med svåra infektioner drabbas av ett akut förvirringstillstånd som vi inom vården kallar för delirium. Dag och natt är sammansvärvad och drömmar och verklighet flyter ihop. Det går att komma ur detta tillstånd, men det kräver multiprofessionell vård av ett team som erbjuder god medicinsk vård som förebygger nya komplikationer, hälsobefrämjande omvårdnad och intensiv rehabilitering.

En vård som är hemlik

Genom sin kunskap och erfarenhet av vård av patienter med långvarig kritisk sjukdom, arbetar Remeo med att, genom rehabilitering, få tillbaka sina patienters förmågor och slutligen få åka hem till vardagen. Anna berättar hur Remeo erbjuder en vård som ska kännas så hemlik som möjligt, där personalen tänker hälsa snarare än sjukdom. Patienter får sova i lugn och ro, äta sina mål i matsalen, träna i den mån de förmår samt sitta i trädgården och känna solen och den friska luften. Men resan ut ur sjukdomen kan trots detta vara lång och svår, menar Anna.

– Många av våra patienter befinner sig i chock eller kris när de kommer till oss. Det är inte normalt att ligga i en säng och få hjälp med allt, men när det väl hänt är det svårt att ta sig därifrån. Dels är den fysiska delen såsom att få tillbaka handstyrkan att knäppa knappen på sin skjorta svår, men även den mentala hälsan kring att få tillbaka autonomin och känna att man styr sitt liv och sin dag. Självklart är resan längre om man varit sjuk länge.

Anna skattar att drygt 70 procent av de patienter som skrivs ut från Remeo åker hem till sina egna hem och liv igen. I genomsnitt stannar patienter i 40 till 50 dagar, men vårdtiden kan variera beroende på hemsituation och fysisk samt psykisk återhämtning.

Resurser att hjälpa och informera fler

 

Trots att Remeo-kliniken drivs i privat regi, sysslar de bara med landstingsbeställd och upphandlad vård av regionen. Deras enda klinik är belägen i Sköndal, i södra Stockholm och har en kapacitet på 13 till 16 vårdplatser. Anna säger att de gärna vill erbjuda fler möjligheten till vård och rehabilitering, men önskemålet måste komma från kollegorna och regionerna.

– Vi på Remeo anser att vården och kunskapen om långvarig kritisk sjukdom behöver utökas. Dels för patienternas skull, för att deras väg tillbaka ska gå snabbare, men också för att frigöra fler intensivvårdsplatser och rädda livet på de som är i behov av rehabilitering. Vi kan inte ta emot alla som det är nu, men med ökat förtroende och resurser är vi redo att utöka vår verksamhet. På så sätt kan vi också öka kunskapen om långvarig kritisk sjukdom inom sjukvården men även hos allmänheten.