Hoppa till innehåll

Försäkringskassan har på uppdrag av regeringen undersökt varför antalet mottagare av assistansersättning har minskat, från drygt 16 000 personer 2015 till drygt 14 000 personer 2019. I rapporten konstateras att de främsta skälen till att antalet assistansanvändare minskat är domar samt förändringar i lagstiftningen. Det handlar om domar från Högsta förvaltningsdomstolen om hjälp som förutsätter ingående kunskaper om assistansanvändaren samt egenvård som grundläggande behov, om tolkningen av det grundläggande behovet personlig hygien och om förändringar av lagstiftning och tillämpning gällande omprövning av rätten till assistansersättning.

För dem som följt utvecklingen kommer det knappast som någon nyhet, men Försäkringskassans rapport kan likväl vara intressant läsning, eftersom den så tydligt och pedagogiskt sammanfattar utvecklingen från 2015 och framåt.

Bakom formuleringar som ”det kan alltså bedömas vara klarlagt att HFD 2015 ref. 46 har påverkat antalet mottagare, såväl när det gäller dem som har ansökt om rätten till assistansersättning som dem för vilka ersättningen har upphört” döljer sig människor som inte längre får rätt till assistans för det grundläggande behovet annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade, eftersom man numera endast kan få sådan hjälp vid psykisk funktionsnedsättning.

”När det grundläggande behovet personlig hygien avgränsades till att hålla sig ren och liknande minskade antalet mottagare”, konstaterar Försäkringskassan vidare. Det kan vara värt att tänka lite extra på, såhär i student- och midsommartider. Nästa gång du sminkar dig, tar en extra dusch för att det är skönt en varm sommardag eller smörjer in dig med den där härliga krämen du fick i mors dags-present, tänk då på att du går utanför avgränsningen av det grundläggande behovet personlig hygien. Eller som det konstateras i rapporten: ”Det finns exempel på att Försäkringskassan före ställningstagandet godtog upprepade angivna behov, exempelvis dusch vid flera tillfällen dagligen utan att det fanns medicinska skäl för upprepade duschningar.”

Den personliga assistansen måste utgå från individens behov. Ibland behöver individer sminka sig och ta en extra dusch. Även om det inte är medicinskt motiverat. Hur personlig och omfattande assistansen ska vara är en politisk prioritering och ett politiskt beslut. Det är utmärkt att Försäkringskassan svart på vitt tydliggör vilka beslut som lett till de senaste årens minskning. Så är det tydligt vilka förändringar som behöver ske, om man vill se en annan utveckling. Förhoppningsvis får rapporten många läsare i riksdagens socialutskott.