Hoppa till innehåll

På dagens regeringssammanträde förväntas regeringen fatta beslut om rätten till personlig assistans för andning och sondmatning. Den promemoria som var ute på remiss under hösten fick skarp kritik, varpå regeringen backade för att justera. ”Men nu är alla bitar på plats”, rapporterar Ekot.

En proposition ska läggas fram i riksdagen och om lagförslaget går igenom beräknas det träda i kraft första juli. Vi återkommer med en längre kommentar kring sakinnehållet i denna.

Från Vårdföretagarnas sida välkomnar vi varje steg i rätt riktning. Rätten till andning och sondmatning är en pusselbit för att värna den personliga assistansen. Nu är det viktigt att politiken går vidare och tar ett helhetsgrepp i frågan. Ett alltför stort fokus på enskilda pusselbitar riskerar ge ett oönskat lapptäcke.

Det behövs ett renodlat statligt huvudmannaskap så att den schablonersättning som riksdagen slår fast gäller fullt ut, och så att assistansen kan administreras mer effektivt. Idag ser vi att ett stort antal kommuner valt att fastställa en egen lägre schablon, vilket riskerar urholka kvaliteten och möjligheten att övertid bedriva assistans med kollektivavtal och goda arbetsvillkor i vissa kommuner. För en långsiktigt hållbar finansiering av assistansen krävs en översyn av schablonersättningen. Parallellt med detta krävs ett systematiskt arbete mot kriminella och oseriösa aktörer, så att assistansersättningen går till rätt användare, till seriösa anordnare och till medarbetare som med goda arbetsvillkor.

Dagens beslut är ett steg i rätt riktning, men det finns mycket kvar att göra.