Hoppa till innehåll

Igår presenterade arbetsmarknadsminister Eva Nordmark ett utredningsuppdrag med syfte att stoppa kriminalitet på arbetsmarknaden.

Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket, Polismyndigheten och Skatteverket har tidigare haft ett regeringsuppdrag under 2018 – 2020 att tillsammans utveckla arbetssätt för myndighetsgemensamma kontroller för att stoppa fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet. Nu får Mikael Sjöberg, tidigare generaldirektör på Arbetsmiljöverket och Arbetsförmedlingen i uppdrag att följa upp och analysera myndigheternas arbete samt föreslå ytterligare insatser. I utredarens uppdrag ligger bland annat att undersöka förutsättningarna för ett digitalt informationsutbyte och en myndighetsgemensam tipsingång.

För oss som arbetar med den riskutsatta branschen personlig assistans är detta ett välkommet besked. Tuffare tag mot oseriösa aktörer skapar goda arbetsvillkor, högre kvalitet i assistansen och jämlika villkor för seriösa aktörer. Idag rapporterar Eskilstuna-Kuriren att ett sörmländskt assistansföretag krävs på 1,5 miljoner kronor från Försäkringskassan eftersom företaget begärt ut assistansersättning när assistansanvändaren och hens assistenter bevisligen befunnit sig i olika länder. Ett effektivt och ändamålsenligt myndighetsarbete för att komma åt oseriösa aktörer, fusk och kriminalitet är en nyckel till en långsiktigt hållbar utveckling. Assistans är en frihets- och rättighetsfråga, och för att den långsiktigt ska kunna bedrivas med god kvalitet krävs en justering av schablonersättningen.

För seriösa aktörer som kämpar för att få ekonomin att gå ihop sticker det minst sagt i ögonen när oseriösa fuskar till sig stora belopp.