Hoppa till innehåll
Näringspolitisk expert

Kalla Faktas granskning belyser de orimliga villkoren i hemtjänsten

Rapporteringen om de pressade villkoren i hemtjänsten som Kalla fakta belyste under måndagskvällen kommer inte som en överraskning. Resurserna i hemtjänsten är snålt tilltagna i många kommuner och tyvärr lär den försämrade ekonomin på många håll inte bidra till förbättringar. Det många inte känner till är att förutsättningarna är sämre för de företag och idéburna organisationer som utför närmare en fjärdedel av alla hemtjänsttimmar.

I många kommuner går hemtjänsten i egen regi med stora underskott – helt enkelt för att ersättningen inte räcker till. Men underskotten belastar oftast inte den egna regin utan skrivs av eller rullas vidare. Samtidigt får de privata utförarna klara sig på samma ersättning – ytterst få kommuner kompenserar dem. Det är inte rimligt – alla medarbetare och äldre bör ges samma förutsättningar. Ett tydligt exempel på hur illa det kan vara är Umeå där förutsättningarna varit så tuffa att grunderna för att få tillstånd att bedriva omsorg har ifrågasatts av IVO, Inspektionen för vård och omsorg. En rimlig princip är att villkoren för alla utförare är likvärdiga – men så ser det tyvärr inte ut idag. Här behövs lagskärpningar.

Samtidigt är mer resurser inte allt. Kalla faktas granskning visar att frånvaro av rutiner, dålig följsamhet till rutiner och bristande kompetens är minst lika viktiga förklaringar. När det gäller rutiner visar Socialstyrelsens undersökningar att det finns mycket att göra, även om privata aktörer ligger betydligt bättre till. Till exempel har 91 procent av de privata, men endast 62 procent av de kommunala utförarna en aktuell rutin för när den enskilde plötsligt uppvisar ett försämrat allmäntillstånd. Och när det gäller kontakt med hälso-och sjukvårdspersonal så har enbart 71 procent av de privata utförarna en rutin och  55 procent av de kommunala utförarna. Även när det gäller kompetensförsörjningen finns stora brister, men de är inte lika lätt att åtgärda. En sak är att säkerställa att utbildningarna ger den kompetens som krävs för jobbet och vi måste lyckas attrahera fler till de viktiga omsorgsjobben. Sist men inte minst måste fler inse att jobben i äldreomsorgen inte är enkla och kan utföras av vem som helst. Det är en missuppfattning som både bidrar till en sämre arbetsmiljö och en sämre kvalitet på äldreomsorgen.

Kalla Faktas reportage återuppväcker en fråga som Vårdföretagarna ställt många gånger: Vilken äldreomsorg vill vi ha?

Svaret från de politiska beslutsfattarna brådskar. En hemtjänst av hög kvalitet för brukare och kunder, med bra arbetsmiljö för medarbetarna kräver rimliga villkor.