Socialstyrelsens
enhets­undersökning 2019

 

Socialstyrelsens jämförelser inom äldreomsorgen visar att privata aktörer ligger i framkant när det gäller kvalitet. I den årliga enhets­undersökningen presterar privata verksamheter bättre än offentliga.

Resultaten i korthet:

  • På 18 av 20 jämförbara kvalitetsindikatorer för äldreboenden presterar de privata aktörerna bättre än de offentliga
  • På 14 av 16 jämförbara kvalitetsindikatorer för hemtjänst presterar de privata aktörerna bättre än de offentliga

Om Socialstyrelsens enhets­undersökning

Enhets­undersökningen belyser bland annat möjligheter till utevistelse och träning, i vilken mån äldre är delaktiga i sin omsorg och i vilken utsträckning rutiner finns på plats för olika vårdmoment. Deltagandet är frivilligt, men högt. I 2019 års undersökning är 86 procent av landets hemtjänstverksamheter och 91 procent av de särskilda boendena (äldreboenden) med. Målet med jämförelsen är att skapa en grund för utveckling och förbättring av äldreomsorgen.

Läs mer om undersökningen på Socialstyrelsens hemsida.

Fördjupning

Kontakt

Har du frågor om underlaget? Vänligen kontakta Anna Bergendal, näringspolitisk expert, äldreomsorg.