Hoppa till innehåll

Idag fick Vårdföretagarna och alla som jobbar med HVB-verksamhet en tidig julklapp av socialminister Lena Hallengren. Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att genomföra fler öppna jämförelser och starta med HVB-, stödboenden och jour- och familjehem.

Det är något som vi från Vårdföretagarna länge efterfrågat. Det finns inom flera andra områden, till exempel äldreomsorg och LSS-boenden. HVB (hem för vård och boende) är en form av placering för barn och unga som av olika anledningar inte kan bo kvar hemma. Det är barn och unga som är i behov av samhällets stöd och därför av största vikt att verksamheter, både offentliga och privata, granskas ur ett kvalitetsperspektiv.

Det är barnen värda och därför så glädjande att regeringen och socialminister Lena Hallengren nu gett detta uppdrag till Socialstyrelsen.