Hoppa till innehåll

I måndags kväll gick remisstiden ut för regeringens promemoria om personlig assistans för andning och sondmatning. Ett antal remissinstanser (däribland Vårdföretagarna) har varit kritiska till den skrivning som innebär en kodifiering av domen RÅ 2009 ref 57, som skulle innebära att man skrev in i lagtexten att bara behov som är av mycket privat och integritetskänslig karaktär berättigar till personlig assistans. Redan tisdag kväll kom TT-meddelandet om att regeringen backar kring förslaget.

TT rapporterar att ansvarig minister Lena Hallengren säger att juristerna i departementet redan fått i uppdrag att komma med en annan lösning och att regeringen inte tänker hålla fast vid något som kan befästa, kodifiera, rättspraxis. Det är jättebra. Frågan är bara – om Lena Hallengren absolut inte vill kodifiera rättspraxis – varför har hon då låtit skicka ut en promemoria som argumenterar för att göra just detta? I promemorian står klart och tydligt att ”den centrala principen att hjälp med grundläggande behov ska vara av mycket privat och integritetskänslig karaktär för att beaktas finns inte uttryckt i LSS. När det nu blir fråga om att reglera ett undantag från principen finns det anledning att ta in huvudregeln i lagen. I promemorian lämnas därför ett sådant förslag. Bestämmelsen i fråga är endast en kodifiering av gällande rätt och är inte avsedd att innebära någon ändring i sak.”

Det är som sagt utmärkt att regeringen nu backar från detta. Och det är naturligtvis en smula ofint att kritisera människor som gör rätt för att de tidigare har gjort fel. Samtidigt så har promemorians rader om ”kodifiering av gällande rätt” skapat stor oro bland assistansanvändare. Många har tänkt tillbaka på förra höstens vallöften: då sade politikerna att de skulle återställa assistansen, vilket ju bland annat innebär att rulla tillbaka konsekvenserna av RÅ 2009 ref 57. Sedan kom denna promemoria, som istället föreslog en kodifiering av nämnda dom. Och nu säger ansvarig minister att någon sådan kodifiering inte är aktuell. Tillit har gått förlorad i denna process. Med ett bra lagförslag har regeringen möjlighet att återställa förtroendet.