Hoppa till innehåll

Idag rapporterar Sveriges Radio Ekot att Försäkringskassan misstänker att mellan 50 och 100 av cirka 900 företag inom personlig assistans utnyttjar det svenska välfärdssystemet. Bland annat handlar det om misstankar att bolagen utnyttjar utländsk arbetskraft eller utför mindre assistans än vad de får ersättning för.

Från Vårdföretagarnas sida ser vi mycket allvarligt på alla misstankar om fusk och felaktigt användande av skattemedel. De senaste åren har många människor förlorat sin assistans, samtidigt som uppräkningen av schablonersättningen understigit kostnadsökningar och kollektivavtalade löneökningar. För de seriösa anordnare som vänder på kronor och ören för att med kvalitet och goda arbetsvillkor kunna erbjuda personlig assistans är det minst sagt anmärkningsvärt att oseriösa aktörer fuskar till sig pengar de inte har rätt till.

Ur vårt perspektiv vore det önskvärt om IVO, Inspektionen för vård och omsorg, tydligare kontrollerar att de personer som tidigare haft tillstånd för personlig assistans inte kan starta nya verksamheter och på ett otillbörligt sätt tillskansa sig skattemedel. Det ska inte vara möjligt att sätta i system att driva en oseriös verksamhet efter den andra.

Det är beklagligt att Försäkringskassan tillsammans med andra berörda myndigheter inte redan för flera år sedan skapade rutiner och metoder för att komma åt oseriösa aktörer, men utmärkt att de nu anmäler misstänkta fuskare till polisen och IVO. Vi välkomnar även politiska initiativ för att ge myndigheterna en bättre verktygslåda. Från Vårdföretagarnas sida har vi under flera år efterfrågat just sådant samarbete. Vi ser också gärna en tydligare visselblåsarfunktion för misstanke om oegentligheter.

Vi på Vårdföretagarna har näringslivets tuffaste inträdeskrav för medlemskap. För att få rätt till vår service och våra kollektivavtal måste man följa vår uppförandekod. I de fall där vi misstänkt, utrett och därefter funnit att en medlem inte lever upp till våra höga krav på hur man ska bedriva en seriös verksamhet har vi inte tvekat att utesluta medlemmar. Vi skulle önska att sådana oseriösa aktörer inte kunde fortsätta bedriva personlig assistans.

Ju tuffare myndigheterna kan agera mot oseriösa aktörer, desto bättre för de assistansberättigade och för seriösa assistansanordnare.