Hoppa till innehåll
Igår träffade Vårdföretagarnas förbundsdirektör Inga-Kari Fryklund tillsammans med Kommunals Tobias ordförande Baudin och representanter för SKL och KFO finansminister Magdalena Andersson och socialminister Lena Hallengren. Under mötet presenterade vi vår gemensamma bild av det mycket allvarliga läget för personlig assistans. Den otillräckliga uppräkningen av den statliga schablonersättningen gör det allt svårare att med kvalitet, kollektivavtal och goda arbetsvillkor bedriva assistansverksamhet.

Att arbetsmarknadens parter gemensamt uppvaktar finansministern och socialministern hör inte till vanligheterna. Vi är eniga i denna fråga och delar problembild. För att säkerställa att seriösa aktörer med kollektivavtal och goda arbetsvillkor även framöver kan bedriva personlig assistans måste politiken säkerställa en långsiktigt hållbar modell för finansiering.

Vi kommer nu fortsätta arbetet tillsammans med Kommunal, SKL och KFO. Att parterna gemensamt tar sig an frågan visar tydligt vilka utmaningar vi står inför.