Hoppa till innehåll

På dagens frågestund i riksdagen ställde riksdagsledamoten Pia Steensland (KD) en fråga till regeringens Mikael Damberg om den statliga schablonersättningen för personlig assistans. Sedan 2014 har uppräkningen av ersättning för personlig assistans varje år varit lägre än de kollektivavtalade löneökningarna. Därmed får anordnarna av personlig assistans allt sämre möjlighet att bedriva sin verksamhet.

Pia Steensland beskrev hur ersättningen urholkas och riskerar leda till att seriösa anordnare med kvalitet, kollektivavtal och goda arbetsvillkor tvingas bort från marknaden. Hon ställde frågan om regeringen är villig att verka för långsiktigt hållbar finansiering. Mycket positivt med engagemang i denna fråga! Steensland visar med sin fråga att det finns en kunskap och ett starkt engagemang för den personliga assistansen i riksdagen.

Som vi från Vårdföretagarnas sida nyligen konstaterade i en rapport talar siffrorna sitt tydliga språk: den genomsnittliga vinstmarginalen för företag som bedriver personlig assistans var 2018 1,5 procent, 2017 1,9 procent och 2016 2,3. Bland våra medlemsföretag var siffran än lägre, 0,38 procent. Detta visar att det blir allt svårare att leverera kvalitativ assistans och goda arbetsvillkor med kollektivavtal. Mikael Damberg, som ju inte har sakansvar för denna fråga utan hade allmänpolitiskt ansvar på dagens frågestund, svarade övergripande kring behovet av att se över det statliga ansvaret för assistansen. Det är positivt – och naturligtvis måste schablonersättningens eftersläpning mot kollektivavtalade löneökningar vara en del av en sådan översyn.