Nya avtal med Kommunal skapar långsiktighet – följer politiken efter?

Vårdföretagarna har tecknat två nya kollektivavtal med fackförbundet Kommunal inom område Äldreomsorg och område Vård och Behandling, vilket gäller bland annat för sjukvård, LSS och HVB-verksamhet. Avtalen är i linje med det märke som parterna inom industrin etablerat. Avtalet gäller fram till sista maj 2020 och berör 780 vårdföretag med ca 40 000 medarbetare.

Vi har den senaste veckan haft bra och konstruktiva förhandlingar med Kommunal. Både Kommunal och vi är nöjda med avtalen. Vi har tecknat två nya kollektivavtal som ger löneökningar i nivå med övrig arbetsmarknad samt en särskild vårdsatsning för medarbetare som bidragit extra till verksamhetens mål. Det är viktigt att kunna premiera duktiga medarbetare, som är en förutsättning för en välfungerande vård och omsorg nu och i framtiden.

Avtalet innebär en löneökning på 4,3 procent under avtalsperioden. Avtalet innehåller också en extra pott på 0,5 procent för individuella löneökningar under samma period – den så kallade särskilda vårdsatsningen. Det utrymmet fördelas individuellt och möjliggör en löneutveckling som premierar kompetens, specialistkompetens, yrkesutveckling, resultat och bidrag till verksamhetens mål över tid.

Särskilt bra är att vi enats om ett procentlöneavtal, det vill säga att lönenivån inte är definierad i kronor, vilket vi länge eftersträvat. Att vi dessutom har kommit överens om att företag inom bransch sjukvård erbjuds möjligheten att arbeta med lokal lönebildning ser vi som mycket positivt. De centrala partnernas ska godkänna företagen som övergår till denna modell.

Denna medger att företagen kan utveckla arbetet med lönesättningen och lönebildningen som produktivitetsskapande process för alla medarbetare, nu även Kommunals medlemmar.

Det är glädjande att vi lyckats enas om avtal som skapar trygghet och långsiktighet för såväl medarbetare som våra medlemsföretag. Att vi som parter står upp för alla som varje dag utför stora insatser i vården och omsorgen är ytterst viktigt. Nu måste även politiker på alla nivåer släppa sargen och komma in i matchen. Det är dags att sluta älta vinstfrågan och ta tag i välfärdens verkliga utmaningar. Låt kompetensförsörjning, kvalitet, valfrihet och tillgänglighet stå högst upp på agendan.