Hoppa till innehåll

Kommunal och Vård­företagarna i nytt samarbete

De senaste avtalsförhandlingarna blev tuffa. Vi kunde inte enas om hur extrasatsningen på yrkesutbildade skulle finansieras utan förhandlingarna strandade och Kommunal varslade om konflikt. Först efter medling kunde vi träffa nya avtal för perioden 2021 – 2023.

Vi är naturligtvis glada för att vi fått nya avtal. Men resultatet innebär inte någon utveckling av våra avtal, det är så det blir när förhandlingarna hamnar i medling. Fokus hamnar på att träffa en överenskommelse vilket gör att alla önskemål om förändring prioriteras ner.

För att underlätta framtida förhandlingar, slippa hamna i konflikt och istället utveckla våra avtal har Kommunal och Vårdföretagarna träffat ett samarbetsavtal. Avtalet är unikt för att vara ett avtal mellan ett LO-förbund och ett arbetsgivarförbund för den privata sektorn.

Avtalet innebär att vi har enats om en ordning för att utveckla kollektivavtalen så att de både stärker företagens konkurrenskraft och är attraktiva för medarbetare. Det ska ske genom ökad förståelse för de förutsättningar och utmaningar som finns i framtidens arbetsliv.

– Vi vinner mer på samarbete än konflikt. Nu tar vi ett gemensamt ansvar för att både Kommunals medlemmar och våra drygt 2 000 medlemsföretag får mer attraktiva kollektivavtal. Vi kommer nu, i god tid innan nästa avtalsförhandlingar, att identifiera de problem som finns och försöka enas om hur de ska lösas, säger Antje Dedering, förbundsdirektör Vårdföretagarna.

– Det är glädjande att vi fått till det här samarbetsavtalet med Vårdföretagarna. Vi har allt fler medlemmar i deras medlemsföretag och det är viktigt att vi som parter och kollektivavtalen hänger med i utvecklingen, säger Tobias Baudin, förbundsordförande Kommunal.

I början är samarbetet inriktat på att utveckla kollektivavtalen. Men vi är öppna för att utöka samarbetet till att även omfatta samhällsekonomiska och näringspolitiska frågor.

För mer information:
Kommunal 010-442 71 30
Vårdföretagarna 070-314 57 29