Hoppa till innehåll

Vårdföretagarna inom Almega har idag tillsammans med Kommunal tecknat nya kollektivavtal för vård, behandling och omsorg samt äldreomsorg (avtal E & F). De nya avtalen löper på 24 månader och har ett avtalsvärde på 7,4 procent.

Det nya avtalet innehåller en del förändringar. Lönesamtal ska dokumenteras i fortsättningen och en högre lägstlön för utbildade undersköterskor har införts i avtalet för Äldreomsorg. 

Ytterligare förändringar är att möjlighet till individuella överenskommelser om avvikelser från kollektivavtalets ersättningar förtydligats och att företaget bestämmer om tim- eller dagsemester ska tillämpas. Avtalet har även förtydligat vad som gäller då medarbetaren deltar på utbildning utanför ordinarie arbetstid.

Slutligen har parterna kommit överens om två arbetsgrupper, en för att modernisera OB-reglerna så att de bättre passar för ett modernt arbetsliv och en för att försöka utveckla förenklade ersättningsmodeller vid jour.

– Jag är glad över att vi nu har ett avtal på plats i nivå med märket på övriga arbetsmarknaden. Det ger våra medlemsföretag och alla dess medarbetare goda förutsättningar att fortsätta utveckla arbetet med att tillhandahålla en vård och omsorg av allra högsta kvalitet, säger Antje Dedering förbundsdirektör Vårdföretagarna.