Hoppa till innehåll

Vårdföretagarna och Vårdförbundet har enats om ett nytt avtal för sjuksköterskor anställda i ambulansföretag. Avtalet gäller från den 1 oktober 2023 och gäller tillsvidare. Avtalet är ett s.k. dialogavtal utan garanterade löneökningar. Parterna är överens om att införa flexpension från den 1 oktober 2024.

– Flexpension innebär att arbetsgivarna kommer att betala en extra kompletterande pensionspremie utöver ITP. Den kommer att förstärka ambulanssjuksköterskornas framtida pension. Som utbyte har vi kommit överens om andra förändringar i avtalen som kommer att underlätta för ambulansföretagen att bedriva verksamheten, säger Sara Ejdeskog, avtalsansvarig för ambulansavtalen på Vårdföretagarna.