Underskott i primärvården i 19 av 21 landsting

I 19 av 21 landsting går landstingens egna vårdcentraler med underskott på upp till 10,5 procent. Utvecklingen går i fel riktning.

En ny granskning visar att landstingens primärvård flera år på raken går med stora förluster vilket snedvrider konkurrensen mellan offentlig och privat driven vård. De stora och återkommande underskotten hos landstingsdrivna vårdcentraler visar att ersättningen sätts för lågt.

– Vårdcentralerna som landstinget driver får i praktiken mer pengar till sin verksamhet när de tillåts gå med förlust. Det missgynnar de privat drivna vårdcentralernas patienter. Landstinget måste ge patienterna samma förutsättningar till god vård, oavsett vilken vårdcentral som de har valt, säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef Vårdföretagarna.

I åtta landsting och regioner – Gotland, Jämtland Härjedalen, Kalmar, Norrbotten, Skåne, Västernorrland, Västerbotten och Örebro – är underskotten 4 – 10,5 procent. I relation till budget är problemen störst i Jämtland Härjedalen.

Ladda ner rapporten om landstingens underskott i primärvården

För mer information:
Håkan Tenelius, 072-742 69 24
Näringspolitisk chef Vårdföretagarna