(O)lika villkor i vården och omsorgen

Valfrihet och mångfald är viktigt, det råder det bred enighet om. Men samtidigt missgynnas privata utförare inom vård och omsorg av det offentliga genom snedvridna villkor och obalans mellan resurser och uppdrag. I går släppte Vårdföretagarna den femte och sista rapporten i rapportserien ”De dolda hoten mot mångfalden” som har granskat hur konkurrensneutraliteten fungerar i praktiken.

Lanseringen skedde vid ett lunchseminarium där rapportseriens fynd och Vårdföretagarnas rekommendationer diskuterades i ett panelsamtal mellan Lars Stjernkvist (S), kommunstyrelsens ordförande i Norrköping, Cecilia Ingre, vd Invita Service, Peter Seger, vd Sophiahemmet och Vårdföretagarna.

Under 2015 gick den landstingsdrivna primärvården med underskott i 16 av 21 landsting. Liknande siffror ser vi bland kommunerna där sju av tio kommuner uppvisade underskott för den egna hemtjänsten. Vårdföretagarnas granskning visar att det offentliga i flera fall finansierar den egna verksamhetens underskott genom antingen avskrivningar eller genom att underskotten tillåts rulla på från år efter år. De privata utförarna får ingen kompensation för eventuella underskott, vilket upprör Cecilia Ingre, vd Invita Service.

– Det offentliga använder tyvärr oss som en budgetregulator. Ju större andel privata utförare desto billigare hemtjänst får kommunen. Inte enbart för att de privata är mer effektiva utan för att kommunen inte behöver betala vad det faktiskt kostar att ha en bra hemtjänst med god kvalitet.

Lars Stjernkvist (S), kommunstyrelsens ordförande i Norrköping, håller med.

– Att strukturellt underfinansiera verksamheten är både ojust och fel. Mångfald är bra och för att vi ska fortsätta ha det behöver vi strukturer som fungerar. Jag tror på efterhandsregleringar. När året är slut får man se hur det gått och därefter rättas eventuella felprognoser, vilket för övrigt Vårdföretagarna också rekommenderar i sin rapport.

Ett sätt att komma åt problemet med underfinansierade verksamheter är ökad dialog och transparens. Något Peter Seger, vd Sophiahemmet, förespråkade.

– För att vi ska kunna göra så bra bedömningar och prognoser vi kan behöver både det privata och det offentliga öka dialogen. Vi behöver diskutera framtida utmaningar och spela med öppna böcker.

Trots att kostnaderna i de olika verksamheterna ökar för varje år finns det inga garantier för att landstingen och kommunerna räknar upp ersättningen i motsvarande takt, något som Sabina Joyau, näringspolitisk expert Vårdföretagarna, efterfrågade.

– Många av våra medlemmar vittnar om att deras ersättningar släpar efter flera år. Ersättningarna har varit desamma trots att vi har haft både löneökningar och inflation.

Vårdföretagarnas seminarium och rapportserie handlar om de dolda hoten mot mångfalden i form av bristande konkurrensneutralitet. Ett annat och direkt överhängande hot är det besked regeringen lämnade i söndags om införandet av ett vinsttak i välfärden. Lars Stjernkvists kommentar till förslaget möttes med uppskattning av publiken:

– Jag lovar att klippa av mig håret om vi istället för vinsttak fokuserar på det som verkligen löser problemen!

Lika villkor mellan privat och offentlig verksamhet i valfrihetssystemen påverkar grundförutsättningarna för våra medlemsföretag. Vårdföretagarna kommer därför att fortsätta bevaka och driva frågor som rör konkurrensneutralitet. Samtliga rapporter i Vårdföretagarnas rapportserie ”De dolda hoten mot mångfalden” finns här.