Vården drabbas av strejkvarsel

Fackförbundet Kommunal har idag varslat om strejk inom privat vård och omsorg. Varslet omfattar undersköterskor, vårdbiträden och annan omvårdnadspersonal inom privat vård. Strejken bryter ut den 13 december klockan 12:00 om inte parterna kan enas om en lösning.

Fackförbundet Kommunal har idag varslat om strejk inom privat vård och omsorg. Varslet omfattar undersköterskor, vårdbiträden och annan omvårdnadspersonal inom privat vård. Strejken bryter ut den 13 december klockan 12:00 om inte parterna kan enas om en lösning.

Vårdföretagarna har under lång tid bedrivit konstruktiva förhandlingar med Kommunal om hur en satsning för att höja undersköterskornas löner skulle kunna se ut. Parterna har trots att de är överens om storleken på satsningen inte kunnat enas om alla detaljer i en satsning på undersköterskorna.

– Parterna står så nära varandra att det är onödigt och ansvarslöst av Kommunal att varsla om strejk trots att det borde vara möjligt att nå en förhandlingslösning utan konfliktåtgärder säger Vårdföretagarnas förbundsdirektör Inga-Kari Fryklund.

I och med att Kommunal har varslat om stridsåtgärder kommer nu förhandlingarna att ledas av medlare från statliga medlingsinstitutet.

– Nu kommer förhandlingarna att ledas av Medlingsinstitutet. Jag är övertygad om vi med deras hjälp kan komma överens om ett nytt avtal som värnar den svenska modellen och ryms inom den norm som etablerats i årets avtalsrörelse, säger Inga-Kari Fryklund

Det är ännu för tidigt att bedöma vad konsekvenserna skulle bli av en eventuell strejk. Det kommer ta ytterligare några dagar för företagen att analysera Kommunals strejkvarsel och göra riskbedömningar.

– Företagen kommer göra vad de kan för att upprätthålla säkerheten. Ansvaret ligger nu tungt på Kommunal att säkerställa att deras agerande inte skadar patienter eller äldre i behov av omvårdnad, säger Inga-Kari Fryklund.

För ytterligare information:
Inga-Kari Fryklund
förbundsdirektör
Vårdföretagarna
tfn: 08-762 69 99

David Wästberg
presskontakt
Almega
tfn: 070-345 68 59