Hoppa till innehåll

De flesta som har äldreomsorg i Sverige tycker att den är bra. Det slår Socialstyrelsen fast i brukarundersökningen för 2016 som presenterades i veckan. Där har 135 000 äldre svarat på frågor om hur nöjd man är med sin äldreomsorg. Det är glädjande att äldreomsorgen inte alls är så dålig som skandalrubrikerna i media ofta vill påskina, tvärtom är detta ett bra tillfälle att påminnas om att vi ska vara stolta över alla de fantastiska insatser som görs varje dag.

Det är fjärde gången Socialstyrelsen frågar alla äldre med äldreomsorg vad de tycker om sin vård och omsorg. 135 000 personer har svarat på årets enkät, vilket är 3 000 fler än 2015. Bilden av äldreomsorgen är generellt positiv och förändringarna är små jämfört med resultaten de senaste åren. Nio av tio äldre är mycket eller ganska nöjda sammantaget med hemtjänsten. Samma siffra för äldreboenden är att åtta av tio är mycket eller ganska nöjda. Det är få som svarar att de är missnöjda. Skillnaderna mellan privat och kommunal hemtjänst och särskilt boende är små med några undantag.

vf_faktakort_privata bättre än off

Precis som tidigare år anger fler i gruppen äldre med hemtjänstutförare i privat regi att de kan påverka tiderna för insatserna, att personalen kommer på avtalad tid och att de får information i förväg om något förändras.

I debatten framställs det ofta att driftsformen är ett problem, snarare än kvalitet och framtidsutmaningar. Rapporten visar att privat driven vård är minst lika bra, om inte bättre. Resultaten i rapporten visar att vinstutredningen, som leds av Ilmar Reepalu, har helt fel uppdrag. Privat driven vård är ett bra komplement till kommunal verksamhet, det har nu de äldres upplevelse av äldreomsorgen i Socialstyrelsens enkät bevisat.