Vård­företagarna kritiska till regeringens sjukförsäkringsförslag

Remisstiden har gått ut för regeringens förslag om att tvinga arbetsgivare att betala 25 procent av de anställdas sjukskrivning. Vårdföretagarna har lämnat sitt svar – vi säger nej. Förslaget äventyrar den så viktiga rekryteringen till vården och omsorgen, och kanske allvarligare, dörren till arbetsmarknaden riskerar att stängas för den som har en svag arbetsmarknadsförankring.

Vårdföretagarna håller med om att sjukfrånvarons utveckling är allvarlig. Men att alla arbetsgivare tar över en del av kostnaderna för långtidssjukskrivna är inte rätt att väg att gå. Det kommer innebära att, vid varje enskild rekrytering av en medarbetare, arbetsgivaren tvingas ställa sig frågan om det framöver finns risk för lång sjukskrivning. Om det leder till att arbetsgivaren inte vågar rekrytera på grund av oförutsebara kostnader, hur går det då med den befintliga personalens hälsa?

Vårdföretagarna får signaler om att mindre vård- och omsorgsföretag, som redan idag har en ansträngd ekonomisk situation, gör bedömningen att de kan tvingas lägga ner sin verksamhet om kostnaderna ökar ytterligare. På sikt innebär det ett minskat antal arbetsgivare inom vården och omsorgen totalt sett. Det stryper möjligheterna för de medarbetare som trivs med sitt yrkesval, men inte med sin arbetsgivare, att påverka sin arbetssituation. Det påverkar inte sjukskrivningarna i positiv riktning.

Att göra det dyrare att ha anställda rimmar inte med de satsningar som görs på validering av kunskap och olika snabbspår för nyanlända. Bland nyanlända finns många som har den kompetens som vården och omsorgen behöver. Samtidigt har många tragiska erfarenheter med sig som kan resultera i ohälsa med nedsatt arbetsförmåga. Även om behovet är stort finns det en risk att arbetsgivare inte kommer att våga anställa en nyanländ. Förslaget äventyrar därmed både integrationen och den så viktiga kompetensförsörjningen till vården och omsorgen.

Det är viktigt att arbetslivet inte stängs för dem med svagare arbetsmarknadsförankring. Vården och omsorgen måste få fortsätta vara arbetsplatser som välkomnar den som kan behöva byta bana mitt i livet.

Läs Vårdföretagarnas remissvar här.

Vårdföretagarna ställer sig bakom Svenskt Näringsliv och Almegas remissvar på förslaget. Läs dem här:

Remissvar från Svenskt Näringsliv.

Remissvar från Almega.

 

Vill du engagera dig för att förhindra att ökade kostnader för sjukfrånvaron blir verklighet? Ett sätt är att delta i diskussionen på facebooksidan ”Stoppa Strandhälls sjukskatt”.

Ett annat är att kontakta oss på marie.silfverstolpe@almega.se och berätta hur medfinansieringen skulle påverka ditt företag.

Läs mer om Vårdföretagarnas svar på Vårdföretagarbloggen.