Hur länge ska Göteborg vänta på valfrihet?

Det borde vara en självklarhet när hemtjänsten brister att kunna ryta ifrån och säga, jag litar inte längre på er, jag vill inte längre att ni kommer hem till mig. Men så är det inte i Göteborg. I kväll sänder Uppdrag granskning på nytt ett program om äldreomsorgen.

Uppdrag granskning fortsätter ikväll sin granskning av hemtjänsten. Göteborg står återigen som exempel. Det är bra, äldreomsorgen ska granskas, den måste vara bra. Men redan nu kan vi på SVT:s hemsida läsa att den har brustit. Ordentligt.

SVT berättar om Thomas Eriksson som inte fick den hjälp han behövde. Efter att ha ramlat fick han ingen hjälp att ta sig upp på flera timmar, till och med dygn. Rutiner har brustit ordentligt, gång på gång glömde hemtjänsten bort Thomas. Det är en fruktansvärd läsning och jag känner verkligen med Thomas anhöriga. Men berättelsen om Thomas sätter fingret på något viktigt, nämligen vikten av att kunna välja bort den äldreomsorg man inte är nöjd med, den som gång på gång brister i omvårdnad. Thomas hade inte den möjligheten. Han bodde i en kommun som bara erbjuder kommunal hemtjänst. Det borde ha varit en självklarhet att i sådana här lägen få ryta ifrån och säga, jag litar inte längre på er, jag vill inte längre att ni kommer till mig. Jag vill att någon annan tar hand om min hemtjänst. Men det var som sagt inte möjligt.

I Göteborg menar Vänsterpartiet att valfrihet är när man kan påverka innehållet i hemtjänsten, vad ska ni göra hos mig idag och hur? Jag menar att riktig valfrihet är när jag kan säga nu är det nog. Jag tror inte längre på att ni kan ge mig det jag behöver. Jag vill pröva någon annan. Först då har jag riktig valfrihet, när jag kan välja bort det som inte fungerar.

Göteborg utreder nu hur verklig valfrihet kan förverkligas i hemtjänsten. Lagen om valfrihet (LOV) ska införas och fler hemtjänstaktörer ska kunna erbjuda omsorg och service. Det är bra och rätt väg att gå. Jag har besökt politiker och tjänstemän i Göteborg och pratat om LOV, och ser att ambitionen finns där. Låt oss nu hoppas att detta arbete går fort. Så att de som likt Thomas inte får den omsorg de behöver kan välja någon annan.