Hoppa till innehåll

Hur många av oss skulle i mataffären enbart köpa de billigaste billiga matvarorna, oavsett kvalitet? Just så gör alltför många kommuner och landsting i sina upphandlingar i vård och omsorg. Det diskuterade vi i morse vid en frukost hos Forum för Health Policy.

Kvalitet vid upphandling av vård och omsorg var temat vid Forum för Health Policys förbättringsfrukost i morse där Henrik Eriksson, docent vid Chalmers, presenterade en ny rapport med samma namn. Som kvalitetsforskare har Henrik Eriksson tagit sin utgångspunkt i ett kvalitetsperspektiv på frågan om LOU-upphandlingar i vård och omsorg.

Henrik Erikssons rapport bekräftar den bild som många av Vårdföretagarnas medlemsföretag möter i sina relationer med kommuner och landsting – en mekanistisk syn på kvalitet i upphandlingarna, med mängder av skall-krav och regler som ska uppfyllas och alltför lite möjlighet till nya lösningar och kvalitetsutveckling i verksamheten.

rapport Forum för Health Policy 2

 

Det stora fokus som ofta blir på pris i upphandlingarna hämmar också kvalitetsutvecklingen. Henrik Eriksson gjorde en tankeväckande parallell till den vardagliga situationen i mataffären. Hur många av oss skulle enbart köpa de billigaste billiga matvarorna, oavsett kvalitet? Men det är just det som många kommun- och landstingsledningar gör när de upphandlar verksamheter i vård och omsorg för miljontals kronor.

Som kvalitetsforskare menar Eriksson att ur ett kvalitetsperspektiv kan LOU förenklas, eller till och med avskaffas. Men det finns förstås en rad andra dimensioner och perspektiv att också beakta, inte minst för att säkra en likvärdig behandling av alla utförare.

En av Henrik Erikssons teser är att fokus i upphandlingar i högre grad borde ligga på partnerskap och relationsbyggande med sina utförare. Det kan jag bara instämma i. En aspekt att begrunda är att Erikssons studie handlar om LOU-upphandlingar. De kommuner och landsting som använder LOV, lagen om valfrihetssystem, har andra möjligheter att skapa långsiktiga, utvecklande och flexibla relationer med sina privata vård- och omsorgsgivare. Och större möjligheter att sätta kvaliteten i fokus.

Ta del av rapporten av Henrik Eriksson här