Angriper människor med ett stort engagemang

Christer Larsson, ordförande i Vänsterpartiet, Smedjebacken, går i Dalarnas Tidning den 20 augusti till angrepp mot de 11 000 företag med 160 000 anställda som verkar inom svensk vård och omsorg.

Det Christer Larsson angriper är människor med ett stort engagemang som har startat företag därför att de vill vara med och utveckla svensk vård och omsorg. 93 procent av vård- och omsorgsföretagen har färre än 20 anställda men både de stora och de små bidrar till välfärden. Till exempel får privata vårdcentraler högre betyg än offentliga på alla parametrar enligt Patienttoppen och har haft en positiv effekt på vården genom att öka tillgängligheten, kapat köer och bidragit till effektivare användning av resurser.

Privata utförare är också bättre än kommunerna på 21 av 26 indikatorer i stöd till personer med funktionsnedsättningar. Socialstyrelsens senaste brukarundersökning visar dessutom att de äldre är nöjdare med hemtjänsten i kommuner där det finns flera utförare jämfört med kommuner som bara har egen regi. Valfriheten och konkurrensen höjer den generella kvaliteten. När det gäller vinsten är det genomsnittliga rörelseresultatet för välfärdsföretagen cirka sex procent, härav går mindre än hälften till de som investerat.

Att som Christer Larsson använda partitillhörighet som argument mot alla de människor som driver företag inom välfärden är en grov förolämpning och ytterligare ett exempel på den välfärdspopulism som förekommer i debatten. Det verkar mer handla om att locka väljare än vad som är bäst för vår gemensamma välfärd.

Håkan Tenelius
Näringspolitisk chef hos Vårdföretagarna

Artikeln publicerades i Dalarnas Tidning 21 augusti 2014