Hoppa till innehåll

Patienttoppen 2014

    Kapitel

Privat drivna vårdcentraler håller högre kvalitet än de offentligt drivna, enligt patienterna själva. Det gäller såväl helhetsintryck som tillgänglighet, bemötande och upplevd nytta av besöket. 14 av de 20 vårdcentraler som patienterna värderar högst i landet är privat drivna och i 15 av 21 landsting toppar en privat driven vårdcentral. Det visar Patienttoppen 2014 som innehåller en sammanställning av den nationella patientenkäten från Sveriges kommuner och landsting.

Varje år sammanställer SKL en nationell enkät bland patienter i den svenska vården. Motivet är att ta tillvara patienternas erfarenheter och synpunkter så att vården ska kunna utvecklas och förbättras.

Under hösten 2013 gjorde SKL en patientenkät i primärvården. Enkäten gick ut till drygt 265 000 personer som gjort ett läkarbesök på en vårdcentral under september månad 2013. Närmare 138 000 patienter valde att besvara enkäten, vilket gav en korrigerad svarsfrekvens på 53 procent.

Patienterna bedömde

·         Bemötande

·         Känslan av delaktighet

·         Information

·         Tillgänglighet

·         Förtroende

·         Upplevd nytta

·         Viljan att rekommendera vårdcentralen

·         Helhetsintryck

Svaren har översatts till ett mått på 0-100 poäng, där 100 poäng är högsta möjliga betyg.

Webbplatsen OmVård.se har räknat ut ett genomsnitt för alla vårdcentraler som ingår i undersökningen, vilket gör det möjligt att bedöma vilka vårdcentraler som får högst betyg av sina patienter. Via underlag från OmVård.se har Vårdföretagarna lagt till uppgiften om driftform, som gör att vi kan jämföra hur privata, respektive landstingsdrivna, vårdcentraler hävdar sig. 

 

Läs hela Patienttoppen 2014 med topplistor uppdelat på län.