Hoppa till innehåll

Vård­företagande ökar jämställdheten

    Kapitel

Drygt 54 procent av alla företagsledare i den skattefinansierade vården och omsorgen är kvinnor. Det kan jämföras med hela näringslivet där bara 28 procent av alla företagsledare är kvinnor. Kvinnor leder både stora och små företag, i stort sett lika många av de största företagen leds av en kvinna som av en man. Det visar en ny rapport från Vårdföretagarna som bygger på SCB-statistik.

Möjligheten att driva företag inom vården öppnar för en stor mängd kvinnor att starta och driva företag. Det innebär i sin tur fler kvinnor med företagarmeriter som kan rekryteras till företagsledningar och bolagsstyrelser i övriga näringslivet. Kvinnor som blir företagsledare banar väg för andra kvinnor, både inom och utanför vården, att ta steget att göra friare val i yrkeslivet. Företagande är också en jämställdhetsfråga på det individuella planet – att driva eget företag ger större frihet och ökat självbestämmande jämfört med att vara anställd.

Jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Brister i jämställdheten visar sig inte minst i näringslivet. I vård- och omsorgsföretagen är andelen kvinnor som företagsledare nästan dubbelt så stor som i näringslivet i stort.

Företagandet inom vård och omsorg påverkas i hög grad av politiska beslut. Vinstförbud och olika former av vinstbegränsningar är reella politiska hot som skulle slå hårt mot kvinnors vårdföretagande. Framtiden för valfrihetssystem och vårdval, som möjliggjort småföretagande, är osäker.

Andelen företagsledare som är kvinnor i vård och omsorg överträffar det övriga näringslivet med råge. Ändå är andelen kvinnor bland företagsledarna för liten. I en så kvinnodominerad sektor bör kvinnorna också dominera i toppskiktet. Politiken bör ge förutsättningar för en fortsatt utveckling av kvinnors företagande i vård och omsorg. I rapporten pekar vi på en rad sådana åtgärder.

Läs hela rapporten här.