Upphandla bättre – Guide för styrning mot kvalitet i upphandling av äldreboenden

Sveriges Kommuner och Landsting, Vårdföretagarna och Svenskt Näringsliv har låtit utveckla en guide till kommuner som vill använda LOV- och LOU-upphandlingar för att stärka kvaliteten i äldreboenden.

Nu blir det lättare för kommuner som vill använda upphandlingar för att stärka kvaliteten i äldreboenden. En ny guide innehåller verktyg för att kvaliteten ska säkras, följas upp och stimuleras. I guiden finns det bland annat checklistor, mall för kravspecifikation samt exempel på bra och mindre bra skall-krav.

Efter att debatten om driftsformer och kvalitet i äldreomsorgen tagit fart gjordes en genomgång av kommunernas upphandling av äldreboende under 2011 – första halvåret 2012. Genomgången visade att upphandlingsunderlagen ofta var onödigt omfattande, och att möjligheterna att styra mot kvalitet inte utnyttjades full ut.  

Med den nya guiden blir det enklare för mindre företag att delta i upphandlingar. Det blir även ett steg bort från detaljstyrning vilket skapar större utrymme för innovation. Det ska vara lönsamt att leverera och utveckla god kvalitet.