Jobbhälsobarometern 2013

Den årliga Jobbhälsobarometern visar att medarbetarna i privat vård och omsorg är mer nöjda med jobbet än de offentliganställda kollegerna. Jobbhälsobarometern är en undersökning som genomförs av Sveriges Företagshälsor.

 Jobbhälsobarometern bekräftar att medarbetarna i privat vård och omsorg är mer nöjda med jobbet än de offentliganställda kollegerna. Det gäller framför allt på områden där välfärdsföretagens kritiker ofta hävdar motsatsen.

En majoritet av de privatanställda är nöjda med arbetsmiljön, vilket inte gäller bland anställda i kommuner och landsting.

De som är anställda i privat sektor är mer nöjda med hur ledningen kommunicerar och utvecklar verksamheten. 

Alla är inte helt nöjda med lönen. Men fyra av tio privatanställda anser att lönen står i proportion till arbetsinsatsen. Det är mer än dubbelt så stor andel jämfört med de offentliganställda.

Årets jobbhälsobarometer ger många argument för den som vill hävda poängen med konkurrens och alternativ inom välfärden. Den är också ett kvitto på att de privata arbetsgivarna är på rätt väg. Och för den som oroar sig för kvaliteten i den privatdrivna vården och omsorgen är barometern lugnande läsning. För även här gäller givetvis att den som trivs på arbetet gör ett bra jobb.

Läs Jobbhälsobarometern här.