Innovationer i vård och omsorg

Slutrapport för ökad innovationskraft i vård- och omsorgssektorn.

Välfärdssektorn står inför stora utmaningar. Fler måste kunna få tillgång till vård, skola och omsorg, med hög kvalitet, för samma eller minskande resurser. Ett sätt att möta utmaningarna är att stärka innovationskraften i välfärdsföretagen och dra nytta av såväl  förnyelseförmåga som entreprenörskap.

Denna rapport sammanfattar resultaten från den workshopserie på temat innovation i välfärdssektorn, som under 2013 har arrangerats inom ramen för programmet Framtidens vård, skola, omsorg. Syftet har varit att dels identifiera goda exempel, dels att synliggöra vilka faktorer som är kritiska för välfärdsföretagens innovation och entreprenörskap, och därmed utrymme och kraft att bidra till framtidens välfärd.

Workshoparna har inneburit kreativa möten och kunskapsutbyte mellan aktörer inom vård och omsorg, både privata och offentliga, och från såväl politik som profession. Deltagarna har gemensamt tagit fram exempel på ”framtidens välfärd”, och vägar att utveckla och ta tillvara den innovationskraft som behövs för att realisera den.

Läs rapporten här.