Vård- och omsorgsbranschen leds av kvinnor

Näringslivet tampas med jämställdhetsproblem och att få fler kvinnor på ledande positioner. Undantaget är vård- och omsorgsbranschen. Enligt en ny rapport med statistik från SCB är 54 procent av företagsledarna kvinnor, att jämföra med övriga näringslivet som ligger på 28 procent. Men den politiska osäkerheten hotar nu den positiva utvecklingen.

Rapporten visar att nästan 7 000 kvinnor leder företag inom vård och omsorg.

Valfrihetssystem som vårdval och LOV har möjliggjort småföretagande inom sektorn.

93 procent av de 11 000 företagen inom privat vård och omsorg är idag småföretag med färre än 20 anställda. Kvinnor leder dock både stora och små företag.

Samtidigt är det en starkt kvinnodominerad sektor där 8 av 10 anställda är kvinnor.

–  Vi slår övriga näringslivet med hästlängder. Möjligheten till privat vårdföretagande har gjort att tusentals idérika och professionella kvinnor i vården kunnat starta och utveckla företag. Men det borde vara ännu fler kvinnor som driver företag med tanke på dominansen bland medarbetarna, säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef på Vårdföretagarna.

Politiska hot slår hårt mot kvinnors företagande 
Enligt vårdbranschens konjunkturbarometer från SCB är dock politiska beslut det största expansionshindret för vårdföretag. Tidigare angav tre av tio vårdföretag osäkerheten om kommande politiska beslut som det främsta hindret att växa. Idag har siffran ökat till närmare fem av tio.

–  Kvinnodominansen gör att hoten om begränsningar för vårdföretagen slår extra hårt mot kvinnor. Jag har svårt att få ihop att de politiker som mest högljutt ropar efter vinststopp i andra sammanhang talar varmt om jämställdhet, säger Håkan Tenelius.

Upprop för modern välfärd
För att bemöta de politiska hoten från både vänster och höger har Vårdföretagarna tillsammans med 2 000 företag startat ”Vi gör skillnad – upprop för modern välfärd”. Uppropet finns på vigorskillnad.se och på Facebook.

Sammanfattning av rapporten "Jämställt vårdföretagande"
·  Drygt 54 procent av alla företagsledare i vård- och omsorgsbranschen är kvinnor.

·  Nästan 7 000 kvinnor leder företag i vård och omsorg.

·  I äldreomsorgen leds 67 procent av företagen av kvinnor.

·  Kvinnor leder både stora och små företag. I stort sett lika många av de största företagen (250 anställda eller fler) leds av en kvinna som av en man.

·  I fjorton av Sveriges län dominerar kvinnor som företagsledare i vård och omsorg.

·  Värmland ligger i topp när det gäller andelen vårdföretag som leds av kvinnor. Lägst är andelen i Västerbotten.

Fakta om rapporten
SCB har på uppdrag av Vårdföretagarna tagit fram uppgifter om könsfördelningen bland företagsledare i den skattefinansierade vården och omsorgen. Uppgifterna är de senast tillgängliga och avser 2011. 

Läs rapporten här.

Se inslag på TV4 nyheterna här.