Om Vänstern fått bestämma hade inte Läkarhuset funnits

Om Vänsterpartiet hade fått bestämma hade Läkarhuset och de andra privat drivna vårdcentralerna aldrig kunnat öppna sin verksamhet, och alla deras patienter i Dalarna hade aldrig ens haft chansen att välja vårdcentral. Det skriver Håkan Tenelius i en replik i Dala-Demokraten.

Lena Olsson och Karin Kers (båda V) använder i Dalademokraten (21 februari) Läkarhuset i Borlänge som tillhygge i sin kritik mot regeringen och mot privata vårdgivare.

Sensia, som driver vårdcentralen och flera andra verksamheter i landet, gör en rekonstruktion för att få en sund ekonomi. Deras avsikt är att driva Läkarhuset vidare utan förändringar för patienter och anställda.

Olsson och Kers, som försöker misstänkliggöra privata vårdgivare, borde titta lite närmare på patienternas egna erfarenheter av vården.

I Sveriges kommuner och landstings (SKL) patientundersökningar värderar patienterna den privat drivna sjukvården högre än den landstingsdrivna.

De ger också högre betyg till vårdcentralerna i privat regi än de offentligt drivna mottagningarna. Det gäller såväl bemötande av patienten, upplevd nytta av sitt besök, tillgänglighet som om patienten skulle rekommendera vårdcentralen till andra i sin närhet.

Vårdvalet ger patienterna möjlighet att själva välja vårdcentral bland de vårdgivare som lever upp till landstingets kvalitetskrav. Men det vill Vänsterpartiet avskaffa.

Om Vänsterpartiet hade fått bestämma hade Läkarhuset och de andra privat drivna vårdcentralerna aldrig kunnat öppna sin verksamhet, och alla deras patienter i Dalarna hade aldrig ens haft chansen att välja vårdcentral.

I vårdvalet ska alla vårdcentraler – oavsett vem som driver den – få samma ersättning.

Men i Dalarna har landstingets egna vårdcentraler under flera år gått med förlust.

När landstingets verksamheter får gå med underskott blir villkoren inte rättvisa.

En privat vårdgivare kan, till skillnad från landstinget, inte driva sin verksamhet med underskott under en längre tid.

Detta är ett problem som Olssons och Kers partivänner i landstinget genast borde ta uti med.

Olsson och Kers vill avsätta pengar för att det ska bli enklare att komma i kontakt med sin vårdcentral.

Men samtidigt vill Vänsterpartiet avskaffa vårdvalet, som gjort att det blivit så många fler vårdcentraler i landet och lett till bättre tillgänglighet för patienterna.

Jag undrar vad alla de patienter, som enligt SKL, gjorde närmare en kvarts miljon besök hos privata vårdgivare i Dalarna tycker om det.

Håkan Tenelius
Näringspolitisk chef Vårdföretagarna
 

Artikeln publicerades i Dala-Demokraten 6 mars 2014