Hoppa till innehåll

Idag har utredningen om framtida valfrihetssystem inom socialtjänsten presenterats. Utredningens ambition att öka valfriheten är bra, men då borde utredningen också föreslå att alla äldre får lagstadgad rätt att välja utförare i hemtjänsten enligt Lagen om valfrihet (LOV).

Idag har utredningen om framtida valfrihetssystem inom socialtjänsten presenterats. Här kommenterar Vårdföretagarnas näringspolitiska chef Håkan Tenelius utredningen.

–  Utredningens ambition att öka valfriheten är bra, men då borde utredningen också föreslå att alla äldre får lagstadgad rätt att välja utförare i hemtjänsten enligt Lagen om valfrihet (LOV), säger Håkan Tenelius.

–  Om LOV införs i alla kommuner kan alla äldre med hemtjänst välja utförare redan i början av nästa år. Om valfrihet ska garanteras via LOU riskerar detta att dröja flera år. Om dessutom kommunen själv ska få avgöra vilka tjänster som ska kunna väljas kan valfrihetsfientliga politiker fortsätta att bromsa äldres självbestämmande, säger Håkan Tenelius.

Konkurrensverket har nyligen tolkat lagen som att likabehandling ska råda mellan leverantörer i LOV-systemet, men att den egna regin inte inbegrips i begreppet leverantör. Det innebär att kommunens egen verksamhet kan favoriseras.

–  Det är en brist att utredningen inte lämnat förslag på ett förtydligande av lagen som säkrar likabehandling mellan alla utförare i valfrihetssystem. För att man ska våga starta och utveckla företag krävs det tydliga, långsiktiga och konkurrensneutrala regler, säger Håkan Tenelius.

Läs Vårdföretagarnas särskilda yttrande i helhet här.

För frågor, kontakta:
Håkan Tenelius
Näringspolitisk chef Vårdföretagarna
Tel: 072 742 6924
hakan.tenelius@almega.se