Valfrihet oavsett var man bor

För äldreboenden är det tyvärr mycket ovanligt att de äldre har någon möjlighet att välja. Det är på tiden att dessa orättvisor mellan olika landsändar försvinner och att alla äldre får rätten att själva bestämma vem som ska ge dem hemtjänst och vart de ska flytta när de inte längre orkar bo kvar hemma.

Jonas Sjöstedt, partiledare för Vänsterpartiet, är kritisk till att alla äldre i Sverige äntligen ska få samma valfrihet.

Ja, riktigt så uttrycker han det inte förstås, utan skriver i ett inlägg Kuriren den 25 spetember, att "regeringen vill tvinga kommuner runt om i landet att tillåta företag att bedriva skattefinansierad äldreomsorg".

Vänsterpartiet accepterar inte företag inom äldreomsorgen, men det beror inte på att de erbjuder sämre kvalitet. Oberoende granskningar, som den Socialstyrelsen gjorde i maj 2012, visar att skillnaderna i kvalitet mellan kommuner, ideella aktörer eller företag är ganska små.

Jonas Sjöstedt påpekar att privata hemtjänstföretag har personal med något lägre utbildningsgrad och att privata äldreboenden har lägre personaltäthet. Men Socialstyrelsens rapport visar att de enskilda utförarna å andra sidan har lägre personalomsättning, i större utsträckning lyckas undvika för lång nattfasta, och är mycket bättre på att göra en läkemedelsgenomgång och att göra riskbedömningar för fall, trycksår och undernäring.

Sjöstedt hävdar att Lagen om Valfrihet, eller LOV, innebär att företagen "själva får bestämma när, var och med vilken inriktning de startar skattefinansierad verksamhet". Sen lägger han till: "Istället för att skattemedlen går dit där de gör störst nytta för dem som använder välfärden, ska de nu styras dit där företagen anser det mest lönsamt". Den som beskriver LOV på det sättet far antingen med osanning, eller har helt missförstått hur lagen fungerar.

LOV går ut på att den som vill erbjuda vård- och omsorgstjänster till samma kostnad som landstinget eller kommunen kan göra det, på samma villkor.

För äldreboenden är det tyvärr mycket ovanligt att de äldre har någon möjlighet att välja. Det är på tiden att dessa orättvisor mellan olika landsändar försvinner och att alla äldre får rätten att själva bestämma vem som ska ge dem hemtjänst och vart de ska flytta när de inte längre orkar bo kvar hemma.

Håkan Tenelius, näringspolitisk chef Vårdföretagarna

Artikeln tidigare publicerad i Norrbottens-kuriren