Valfrihetssystemet för sjukgymnaster ställer för höga krav på små aktörer

Snart kommer patienter att få större möjligheter att välja rehabiliteringsvård. Men valfrihetssystemet ställer alldeles för höga krav på ensampraktiserande sjukgymnaster.

Stockholms läns landsting håller på att sjösätta ett valfrihetssystem för sjukgymnaster. Det är i sig välkommet och bra. Valfrihetssystemet är dock inte öppet för ensampraktiserande sjukgymnaster. Det framstår som kontraproduktivt, ogenomtänkt och onödigt begränsande.

För att få etablera sig inom det nya valfrihetssystemet kräver Stockholms läns landsting att sjukgymnasten ska vara lokaliserad till en gruppmottagning om minst tre sjukgymnaster. En av dessa måste ha specialistkompetens, och de övriga två måste senast den 1 januari 2016 ha skaffat sig specialistkompetens. I dag har en mycket liten del av länets 4.500 sjukgymnaster specialistkompetens.

Landstingets valfrihetssystem är därmed inte öppet för alla de sjukgymnaster som i dag bedriver sin praktik ensamma eller tillsammans med en annan sjukgymnast. Sådana småskaliga verksamheter stängs ute.

Att inte tillåta sjukgymnaster som är ensamföretagare i det valfrihetssystem som nu håller på att sjösättas framstår som kontraproduktivt, ogenomtänkt och onödigt begränsande. Vari ligger patientnyttan med detta? Det begränsar ju valfriheten i stället för att utveckla den som syftet är med valfrihetsreformen.

Det finns i dag ett antal sjukgymnaster som är ensampraktiker i Stockholmsregionen. De bedriver praktik och hjälper vårdtagare i behov av rehabilitering. Det är svårt att se några goda eller nödvändiga skäl för landstinget att utestänga dessa etablerade sjukgymnaster.

Kravet på att man måste vara minst tre specialistutbildade sjukgymnaster under samma tak kommer att innebära påtagliga trösklar för etablerandet av nya sjukgymnastpraktiker. Alternativet att öppna egen mottagning som enskild sjukgymnast kommer inte längre att finnas.

I stället blir man hänvisad till att slå sig samman med minst två and­ra sjukgymnaster för att kunna erbjuda sina tjänster inom ramen för det nya valfrihetssystemet. Risken är att detta i praktiken inte kommer att framstå som genomförbart för många av de nya sjukgymnasterna. Detta kommer att hämma etablerandet av nya sjukgymnastföretag i Stockholms län. Att straffa ut verksamheter bara för att de är småskaliga innebär mindre mångfald och färre aktörer inom valfrihetssystemet.

Vi vill betona att valfrihets­system i sig är något mycket positivt som vi välkomnar. Valfrihetssystemen ger oss alla som patienter möjlighet att välja den aktör som vi tycker har bäst kvalitet i sin verksamhet. Det är till nytta för oss alla som patienter. Mångfald kommer dock inte av sig själv. Det är viktigt att de krav som landsting och kommuner uppställer för företag som vill ansluta sig är rimliga. Låt valfrihetssystemen vara öppna för alla som håller god kvalitet i sin verksamhet. Straffa inte ut vissa aktörer bara för att de är små.

Ulrica Dyrke, Konkurrensexpert, Företagarna
Håkan Tenelius, Näringspolitisk chef, Vårdföretagarna

Artikeln tidigare publicerad i Dagens Nyheter 1 juni.