Ersättningssystem och DRG inom öppenvård och dagkirurgi i Stockholms läns landsting

DRG betraktas i Sverige som ett beskrivningssystem – men används i de flesta andra länder för att skapa en pris- och konkurrensmekanism. DRG-vikter inom dagkirurgin i SLL har varierat kraftigt de senaste åren, vilket genererat en artificiell oförutsägbarhet som inte leder till samhällsekonomisk nytta. Tyskland har konvergerat mot ett homogent DRG-system, vilket lett till lägre väsentligt kostnader. Rapporten analyserar Stockholmsmarknaden för öppenvård och dagkirurgi och kartlägger hur ersättningsystemen och marknaden fungerar.

Vårdföretagarna upplever att marknadsvillkoren för öppenvård och dagkirurgi i Stockholm varierat kraftigt över tiden och inte varit inriktade på samhällsekonomisk nytta. De privata vårdgivarna får svårare att långsiktigt bygga upp kapacitet eftersom investeringar i vårdens infrastruktur kräver stabila förutsättningar och de offentliga beställarna och medborgarna ges mindre möjlighet till valfrihet och effektivt resursutnyttjande.

DRG betraktas i Sverige som ett beskrivningssystem – men används i de flesta andra länder för att skapa en pris- och konkurrensmekanism. DRG-vikter inom dagkirurgin i SLL har varierat kraftigt de senaste åren, vilket genererat en artificiell oförutsägbarhet som inte leder till samhällsekonomisk nytta. Tyskland har – med sina 82 miljoner invånare – konvergerat mot ett homogent DRG-system, vilket lett till lägre väsentligt kostnader. Med tillämpning av samma ersättning för samma aktivitet i öppenvården skulle Stockholms läns landsting sänka sina kostnader med närmare 2 miljarder kr, med samma harmonisering av DRG-priser som Tyskland genomfört skulle Stockholms läns landsting sänka sina kostnader med närmare 4 miljarder kr.

Rapporten analyserar Stockholmsmarknaden för öppenvård och dagkirurgi och kartlägger hur ersättningsystemen och marknaden fungerar.

Se Ersättningssystem och DRG inom öppenvård och dagkirurgi i Stockholms läns landsting här