Ett olyckligt beslut

Den 6 maj tog den politiska majoriteten i Eskilstuna beslut om att säga nej till att införa valfrihet för de äldre. Detta beslut är olyckligt då det i praktiken innebär att de äldre i Eskilstuna kommun inte får samma möjligheter som medborgarna i många andra kommuner att välja vem som ska utföra den äldreomsorg de har behov av.

Erfarenheterna av LOV runt om i landet är positiva. I undersökningen ”Utvärdering av valfrihetssystem i kommuner och landsting”, som Sveriges kommuner och landsting nyligen presenterat, visar det sig att 75 procent av kommunerna som ingått i undersökningen menar att kvaliteten ökat inom hemtjänsten sedan införandet av LOV. Ingen uppgav att kvaliteten minskat.

När det gäller kostnaderna svarade 67 procent att de inte påverkats, medan 25 procent menar att de minskat. Endast 8 procent uppgav att kostnaderna ökat.

Att ta ett politiskt beslut att avvakta möjligheten för sina kommunmedborgare att själva få göra aktiva val är djupt olyckligt. Att hämma valfriheten på detta sätt går inte alls i linje med den utveckling vi ser runt om i landet där intresset för valfrihetssystem är stort. Närmare 210 kommuner har fått beviljat stimulansbidrag för att utreda möjligheten att införa valfrihetssystem. 45 kommuner har redan infört valfrihet för de äldre och 72 har tagit beslut om att införa det och flera är på gång.

Låt därför de som bäst kan välja vad som passar just dem att göra det – medborgarna själva!

Sara Öberg, Näringspolitisk expert på Vårdföretagarna

Artikeln tidigare publicerad i Folket den 10 maj