Bristande kostnadskontroll hotar äldres valfrihet

”På grund av den bristande kostnadskontrollen blir det svårt för privata vårdgivare att konkurrera på lika villkor. Ett privat vårdföretag kan inte heller ta pengar från en annan del av kommunens budget, utan måste klara sig på den ersättning som är bestämd på förhand”, skriver Hans Dahlgren från Vårdföretagarna.

Välfärdens kärna brukar man säga finns i kommunerna. Det är också här människor möter äldreomsorgen och hemtjänsten, kanske en av livets viktigaste välfärdsservice.

I den senaste rapporten Öppna Jämförelser från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, redovisas 28 kvalitetsindikatorer. En av dessa indikatorer är kostnaden för äldreomsorg. Eftersom kommunerna ser olika ut och har olika befolkningsunderlag, används en standardmodell för att beräkna vad kostnaden borde vara. Oskarshamn ligger 38,5 procent över standardkostnaden och av länets kommuner ligger endast Hultsfred, Högsby och Västervik under genomsnittskostnaden.

Kommunerna har svårt att planera sina äldreomsorgskostnader. Det gör att ersättningarna till de privata vårdgivarna inte sätts rätt. I 8 av 12 kommuner i Kalmar län gick äldreomsorgen med underskott under 2008. Med andra ord får den äldreomsorg som kommunen själv bedriver mer pengar än de privata företagen för att utföra samma uppdrag.

På grund av den bristande kostnadskontrollen blir det svårt för privata vårdgivare att konkurrera på lika villkor. Ett privat vårdföretag kan inte heller ta pengar från en annan del av kommunens budget, utan måste klara sig på den ersättning som är bestämd på förhand.

Vi vet att vårdföretag har avstått från att etablera sig i vissa kommuner, på grund av för låga ersättningar. Inget seriöst vårdföretag kan riskera att kontraktera sig till ett pris som garanterar en förlustaffär.

Vårdföretagarna har låtit Demoskop undersöka kommunernas inställning till valfrihet. Undersökningen visar att en förkrossande majoritet av de kommuner som har infört kundval i äldreomsorgen upplever att valfrihetssystem har haft en positiv effekt på kvaliteten i äldreomsorgen.

Det verkar som om flera kommuner i Kalmar län skulle behöva fundera på om de höga kostnaderna kan motiveras på något sätt, eller om det finns andra metoder för att få mer äldreomsorg för pengarna. Med valfrihet och fler privata vårdföretag kan kvaliteten höjas utan att kostnaderna ökar.

Hans Dahlgren, näringspolitisk chef för Vårdföretagarna

Artikeln tidigare publicerad i Västervikstidningen.