Uppdrag att tillgängliggöra och upprätta ett nationellt register över HVB och stödboenden för barn och unga samt särskilda ungdomshem

Med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, lämnat slutredovisning av regeringsuppdraget 2021/02373 har Vårdföretagarna lämna följande yttrande.

 

Vårdföretagarnas yttrande

Till uppdraget, regeringen.se

 

Detta ärende

Status


Från

Socialdepartementet


Svar senast

24 oktober 2022


Länk till remiss

Till remissen