Hoppa till innehåll

Uppdrag att tillgängliggöra och upprätta ett nationellt register över HVB och stödboenden för barn och unga samt särskilda ungdomshem

Med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, lämnat slutredovisning av regeringsuppdraget 2021/02373 har Vårdföretagarna lämna följande yttrande.

 

Vårdföretagarnas yttrande

Till uppdraget, regeringen.se

 

Status
Besvarad

Från
Socialdepartementet

Svar senast
24 oktober 2022

Till remissen

Kontaktperson

Johan Lahne

Näringspolitisk expert

Stockholm

+46 8 762 69 24 +46 72 207 61 26 E-post

Läs mer