Hoppa till innehåll

Undantag från vissa bestämmelser i SOSFS 2003:20 (HVB) Diarienr: 27207/2015.

Status
Besvarad

Från
Socialstyrelsen

Svar senast
19 november 2015

Remiss SOSFS 2003 20 hvb.pdf

Kontaktperson