Undantag från vissa bestämmelser i SOSFS 2003:20 (HVB) Diarienr: 27207/2015.

Läs Vårdföretagarnas remissvar.

Detta ärende

Status


Från

Socialstyrelsen


Svar senast

19 november 2015


Länk till remiss

Remiss SOSFS 2003 20 hvb.pdf

Kontaktperson

Fredrik Borelius

Näringspolitisk expert, Personlig assistans
+46 8 762 6926
+46 72 527 6926
Skicka ett mail