Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanningen i särskilda boenden S2010/9174/VS, D2011/2151/FST)

 

Läs remissen

Läs remissvaret

Detta ärende

Status


Från

Socialstyrelsen