Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om stödboende 1953/2016.

Läs Vårdföretagarnas remissvar.

Detta ärende

Status


Från

Socialstyrelsen


Svar senast

18 mars 2016


Länk till remiss

Remiss 1953-2016.pdf

Kontaktperson

Fredrik Borelius

Näringspolitisk expert, Personlig assistans
+46 8 762 6926
+46 72 527 6926
Skicka ett mail