Socialstyrelsens allmänna råd om grundläggande kunskaper och förmågor hos personal som arbetar med stöd och hjälp till enskilda inom socialtjänstens omsorg om äldre

Läs remissen

Läs remissvaret

Detta ärende

Status


Från

Socialstyrelsen