Hoppa till innehåll

Remissvar Promemorian Likvärdiga krav på mål och riktlinjer för alla utförare av kommunal verksamhet

Status
Besvarad

Från
Regeringskansliet

Svar senast
16 juni 2023

Länk till remiss

Kontaktperson

Anna Bergendal

Näringspolitisk expert

Stockholm

+46 8 762 69 86 +46 72 550 42 80 E-post

Läs mer