Remiss avseende förslag till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om konsulentverksamheter

Vårdföretagarna har besvarat remissen.

Dnr 26261/2017