Remiss av förslag till två vägledningar om att stärka vården och omsorgen för äldre med psykisk

Att arbeta med äldres psykiska ohälsa

vägledning till primärvården

vägledning för socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården

 

Detta ärende

Status


Från

Socialstyrelsen


Svar senast

13 augusti 2013