Promemoria – förordning om statsbidrag för att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg

Vårdföretagarnas remissvar

Remissinstanser S2021/002252

 

Detta ärende

Status


Från

Socialdepartementet


Svar senast

31 mars 2021


Länk till remiss

Till remissen