Ordning och reda i välfärden (SOU 2016:78)

Vårdföretagarna har besvarat remissen.

Läs Vårdföretagarnas remissvar.

Remiss: SOU 2016:78. Dnr. Fi2016/04014/K.

Läs rapporten: Vinster i Välfärdsbolag av PwC.

Detta ärende

Status


Från

Finansdepartementet


Svar senast

24 februari 2017


Länk till remiss

Remiss SOU 2016:78

Kontaktpersoner

Sabina Joyau

Näringspolitisk expert, Äldreomsorg. tf näringspolitisk chef
+46 8 762 68 84
+46 72 541 6884
Skicka ett mail