Omsorg, gränssättning och våldsförebyggande arbete. Kunskapsstöd för personal på HVB för barn och unga.

Vårdföretagarna har svarat på remissen.

remissvar-vardforetagarna-omsorg-granssattning-och-valdsforebyggande-arbete-kunskapsstod-for-personal-pa-hvb-for-barn-och-unga

 

 

 

Detta ärende

Status


Från

Socialstyrelsen


Svar senast

16 april 2019

Kontaktperson