Omsorg, gränssättning och våldsförebyggande arbete. Kunskapsstöd för personal på HVB för barn och unga.

Vårdföretagarna har besvarat remissen.

 

Remissvar Omsorg, gränssättning och våldsförebyggande arbete. Kunskapsstöd för personal på HVB för barn och unga.

 

 

 

Detta ärende

Status


Från

Socialstyrelsen


Svar senast

16 april 2019