Motion (2017:6) av Ann-Katrin Åslund (L) om ett pilotprojekt med japanska toaletter på vård- och omsorgsboenden

Vårdföretagarna avstod från att besvara remissen.

Detta ärende

Status


Från

Stockholm stad


Länk till remiss

Motion 2017_6.pdf

Kontaktperson